Thông tin dự án

Kiến trúc sư: Ms Phạm Thị Thương Mến - Nice World
Chủ đầu tư : Chị Hiền
Vị trí : Đà Nẵng
Quy mô : 24m2