/
niceworld
/

Thông tin dự án

Kiến trúc sư:

Thương Mến

Chủ đầu tư:

Chị Hạnh

Vị trí:

Đà Nẵng

Diện tích đất:

9.9x7.2m

Diện tích xây dựng:

70.8m2

Chi phí:

      

BẠN THÍCH THIẾT KẾ NÀY CỦA NICEWORLD ? LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN NGAY!

Form Liên Hệ TVTK

BẠN THÍCH THIẾT KẾ NÀY CỦA NICEWORLD ? LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN NGAY!

Form Liên Hệ TVTK

BẠN THÍCH THIẾT KẾ NÀY CỦA NICEWORLD ? LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN NGAY!

Form Liên Hệ TVTK

 

Đánh giá của bạn