/
niceworld
/

Thông tin dự án

Kiến trúc sư:

Niceworld Group

Chủ đầu tư:

Anh Hòa

Vị trí:

Hòa Van - TP Đà Nẵng

Diện tích đất:

Diện tích xây dựng:

Đất 100m2 xây dựng 65 m2

Chi phí:

550 triệu

Đánh giá của bạn