Thông tin dự án

Kiến trúc sư: kts : Tống Phương Tùng
Vị trí : Đồng Nai
Quy mô : 29.5 x 23.7m