/
niceworld
/

Thông tin dự án

Kiến trúc sư:

Niceworld Group

Chủ đầu tư:

Anh Tuấn

Vị trí:

TP. Hội An

Diện tích đất:

5x20m

Diện tích xây dựng:

200m2

Chi phí:

Đánh giá của bạn