Thông tin dự án

Kiến trúc sư : Phạm Ngọc Hiếu
Chủ đầu tư : Cô Duyên
Vị trí : Đà Nẵng
Diện tích : 120 m2 đất 180 m2 xây dựng

v2 Đã mắt với ngôi nhà thiết kế đẹp độc và lạ xanh mát ấn tượng ở Đà Nẵng. V2 v1 Đã mắt với ngôi nhà thiết kế đẹp độc và lạ xanh mát ấn tượng ở Đà Nẵng. v1 13668775_470824046462215_2603302177608189145_o Đã mắt với ngôi nhà thiết kế đẹp độc và lạ xanh mát ấn tượng ở Đà Nẵng. 13668775 470824046462215 2603302177608189145 o 13737578_470823223128964_4403404181484780496_o Đã mắt với ngôi nhà thiết kế đẹp độc và lạ xanh mát ấn tượng ở Đà Nẵng. 13737578 470823223128964 4403404181484780496 o 1 4 Đã mắt với ngôi nhà thiết kế đẹp độc và lạ xanh mát ấn tượng ở Đà Nẵng. 4 3 Đã mắt với ngôi nhà thiết kế đẹp độc và lạ xanh mát ấn tượng ở Đà Nẵng. 3 5 Đã mắt với ngôi nhà thiết kế đẹp độc và lạ xanh mát ấn tượng ở Đà Nẵng. 5 13 Đã mắt với ngôi nhà thiết kế đẹp độc và lạ xanh mát ấn tượng ở Đà Nẵng. 13 10 Đã mắt với ngôi nhà thiết kế đẹp độc và lạ xanh mát ấn tượng ở Đà Nẵng. 10 11 Đã mắt với ngôi nhà thiết kế đẹp độc và lạ xanh mát ấn tượng ở Đà Nẵng. 11 hh1 Đã mắt với ngôi nhà thiết kế đẹp độc và lạ xanh mát ấn tượng ở Đà Nẵng. hh1 vvcvcvcvcv Đã mắt với ngôi nhà thiết kế đẹp độc và lạ xanh mát ấn tượng ở Đà Nẵng. vvcvcvcvcv 9 Đã mắt với ngôi nhà thiết kế đẹp độc và lạ xanh mát ấn tượng ở Đà Nẵng. 9 95 Đã mắt với ngôi nhà thiết kế đẹp độc và lạ xanh mát ấn tượng ở Đà Nẵng. 95 v Đã mắt với ngôi nhà thiết kế đẹp độc và lạ xanh mát ấn tượng ở Đà Nẵng. v 14 Đã mắt với ngôi nhà thiết kế đẹp độc và lạ xanh mát ấn tượng ở Đà Nẵng. 14 Model Đã mắt với ngôi nhà thiết kế đẹp độc và lạ xanh mát ấn tượng ở Đà Nẵng. chi tiet nha co duyen Model fdfchi-tiet-nha-co-duyen-model Đã mắt với ngôi nhà thiết kế đẹp độc và lạ xanh mát ấn tượng ở Đà Nẵng. fdfchi tiet nha co duyen Model