Thông tin dự án

Kiến trúc sư : Tống Phương Tùng - Nice World
Chủ đầu tư : Chị Trang
Vị trí : Nguyễn Xuân Ôn - Đà Nẵng
Diện tích : 5x20 - 3 tầng
Chi phí : Giá xây dựng tăng theo tháng và theo năm.