Thông tin dự án

Đơn vị tư vấn thiết kế và thi công  Niceworld

Chi nhánh 1 227 Đường 29 tháng 3 Hòa Xuân TP Đà Nẵng

Chi nhánh 2 Thành phố Quy Nhơn

Chi nhánh 3 Huyện Thống Nhất Tỉnh Đồng Nai

Chủ Đầu Tư: Anh Danh – Đồng Nai

Phòng khách

Phòng ăn

Phòng ngủ 1

Phòng ngủ 2

Phòng ngủ master

Phòng thay đồ master

WC