/
niceworld
/

Thông tin dự án

Kiến trúc sư:

Kts: Tống Phương Tùng - Niceworld

Chủ đầu tư:

Nhạc Sĩ Bùi Thế Thông

Vị trí:

Đồng Nai

Diện tích đất:

5x26m

Diện tích xây dựng:

221.5 m2

Chi phí:

2 tỷ 215

Mặt Bằng
Phối cảnh ngôi nhà
Phối cảnh mặt đứng
Phối cảnh dưới lên
Phối cảnh mặt bên
Phối cảnh mặt bên
Phối cảnh sân trước nhà
Phối cảnh góc sau
Phối cảnh trên xuống
Phối cảnh trên xuống

Đánh giá của bạn