Thông tin dự án

Kiến trúc sư: Niceworld Group
Chủ đầu tư : Chị Ly
Vị trí : TP. Hội An