/
niceworld
/

Thông tin dự án

Kiến trúc sư:

KTS. Tống Phương Tùng

Chủ đầu tư:

Mr. Wont

Vị trí:

Đà Nẵng

Diện tích đất:

4.23x19.5m

Diện tích xây dựng:

Chi phí:

 

 

 

 

Đánh giá của bạn