/
niceworld
/

Thông tin dự án

Kiến trúc sư:

Thương Mến

Chủ đầu tư:

Madam Linh

Vị trí:

Đà Nẵng

Diện tích đất:

Diện tích xây dựng:

71m2

Chi phí:

     

5/5 - (1 đánh giá)