Thông tin dự án

Kiến trúc sư : Tống Phương Tùng - Nice World
Chủ đầu tư : Anh Tuấn
Vị trí : Thống Nhất - Đồng Nai
Diện tích : 399 m2