Thông tin dự án

Kiến trúc sư: Tống Phu
Chủ đầu tư : A.Tuấn
Vị trí : Thống Nhất - Đồng Nai
Quy mô : 399m2