Thông tin dự án

Kiến trúc sư: Niceworld Group
Chủ đầu tư : Anh Hải
Vị trí : Vũng Tàu