Thông tin dự án

Kiến trúc sư: Mr Bình Nguyên
Chủ đầu tư : Chị Ly
Vị trí : Hội An-Đà Nẵng
Quy mô : 160m2
Chi phí : 1tỷ1

  

Nhật ký thi công công trình thường ngày
Nhật ký thi công công trình thường ngày
Nhật ký thi công công trình thường ngày
Nhật ký thi công công trình thường ngày

Nhật ký thi công công trình thường ngày
Nhật ký thi công công trình thường ngày
Nhật ký thi công công trình thường ngày