Thông tin dự án

  • Đơn vị tư vấn thiết kế – Thi công : Công TNHH Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc vfa Xây Dựng Nice World.
  • Địa chỉ công ty: 227 Đường 29/3.
  • Tên công trình: Nhà hàng ” Trứ Beer”
  • Địa chỉ công trình: Đường Trần Văn Trứ
  • Diện tích :12 x17,5m

Phối cảnh và nội thất.

  1. Phối cảnh.

2. Nội thất.