Thông tin dự án

Kiến trúc sư: Ms Phạm Thị Thương Mến - Nice World
Vị trí : Nguyễn Phước Lan - Đà Nẵng