Thông tin dự án

Kiến trúc sư: Ms Phan Thị Phương
Vị trí : Đức Trọng- Bảo lộc

 

Phòng khách
Phòng khách
Phòng khách
Phòng bếp
Phòng bếp
Phòng bếp
Phòng bếp
Phòng bếp
Bàn đọc sách
Phòng ngủ 1
Phòng ngủ 1
Phòng ngủ 1
Phòng ngủ 1
wc
wc
wc
Phòng ngủ 2
wc