Ứng dụng Tính chi phí xây dựng

Ứng dụng dự toán nhà phố do chính NiceWorld phát triển, có độ chính xác trên 95%, đơn giá thi công xây dựng được cập nhật thường xuyên theo tỉnh thành. Là ứng dụng dự toán thông minh, sau khi có kết quả sẽ gợi ý các công trình phù hợp với yêu cầu của chủ đầu tư. Cập nhật đơn giá mới nhất ngày 01/01/2024.

Hướng dẫn: Số tầng là chưa bao gồm tum mái (ví dụ 2 tầng và tum mái 50m2), trường hợp nếu nhà 3 tầng, không tum mái, nhưng tầng 3 muốn lợp tôn toàn bộ thì nhập “số tầng nhập là 02 tầng, diện tích tum mái bằng diện tích tầng 2”

Hướng dẫn: Đối với nền đất yếu, nhà xây cao trên 3 tầng nên chọn móng bè hoặc móng cọc. Nếu nền đất thổ cư ổn định lâu năm nhưng nhà xây cao hơn 3 tầng nên chọn móng băng.

Ứng dụng dự toán nhà phố do chính NiceWorld phát triển, có độ chính xác trên 95%, đơn giá thi công xây dựng được cập nhật thường xuyên theo tỉnh thành. Là ứng dụng dự toán thông minh, sau khi có kết quả sẽ gợi ý các công trình phù hợp với yêu cầu của chủ đầu tư. Cập nhật đơn giá mới nhất ngày 01/01/2024.

1. Gói tiết kiệm

đ

2. Gói phổ thông

đ

3. Gói cao cấp

đ
Nhập lại
Đánh giá của bạn